Ons plan

Voor de verkiezingen van 2018 brachten we honderden mensen bijeen om na te deken over de toekomst van ons dorp. Samen schreven we een plan. 

Zowel nieuwe inwoners als mensen die hier al langer geworteld zijn, maakten de stand op van ons dorp. 

Iedereen discussieerde mee. Iedereen was architect. 

1479 mensen gaven ons op 14 oktober 2018 hun stem en hun vertrouwen. 

In hun naam zullen wij de volgende jaren in de gemeenteraad en andere gemeentelijke organen concrete oplossingen blijven aanbrengen voor concrete problemen in Rotselaar, Wezemaal, Werchter of Heikant. Die zullen altijd wortelen in ons plan om anders te bewegen, te besturen, te zorgen voor elkaar, om te gaan met ruimte, en elkaar te ontmoeten:

anders bewegen

Als anders mee bestuurt, bewegen we anders. Ons groen dorp wordt een veilig fietsdorp met vlotteverbindingen en verkeersarme woonwijken. Om daar te geraken moeten we dringend een aantal uitdagingen aangaan.

Wat is er aan de hand?

 • 59% meer fietsers raakten betrokken in een ongeval*

 • 4 op 10 inwoners vinden dat onze fietspaden er slecht bijliggen

 • In het donker fietsen in ons dorp is levensgevaarlijk

 • Ouders durven hun kinderen niet met de fiets naar school te sturen

 • We fietsen te weinig naar school, het werk en de winkel

 • Ons dorp wordt overspoeld door auto’s

 • Het station in Wezemaal ligt er verwaarloosd bij

*cijfers van 2018


Hoe kan dit anders?

Als het aan anders ligt

 • daalt het aantal fietsongevallen drastisch

 • investeren we in veilige fietspaden

 • gaan de lichten 's nachts terug aan

 • gaan meer kinderen met de fiets naar school

 • belonen we fietsen

 • maken we sluipverkeer minder aantrekkelijk

 • investeren we in de stationsomgeving

 • stimuleren we vernieuwende mobiliteit

Waarom is het belangrijk dat we anders bewegen?

anders wil van ons dorp een echte fietsgemeente maken. Het is onze droom dat we met z’n allen meer de fiets nemen. Voor kleine verplaatsingen naar de winkel, naar activiteiten van onze verenigingen, naar vrienden, naar school en naar het station.

Fietsen is de beste oplossing voor files, voor het milieu en voor een gezond en sociaal leven. Om mensen te overtuigen om de fiets te nemen, moet er wel nog heel wat gebeuren op het vlak van veiligheid en infrastructuur in ons dorp.

We dromen ook van minder files en meer openbaar vervoer zodat we vlot in en uit ons dorp kunnen bewegen zonder kostbare tijd te verliezen.

We hebben nood aan een doordacht mobiliteitsbeleid in onze gemeente. En anders zou anders niet zijn, als we hiervoor al niet een aantal oplossingen hadden bedacht.


anders wil dat het aantal fietsongevallen drastisch daalt

De voorbije jaren steeg het aantal fietsongevallen met meer dan de helft

Dat blijkt uit nationale ongevallenstatistieken. In de rest van Vlaanderen is er ook een toename maar die ligt veel lager. We hebben het de voorbije jaren dus niet goed gedaan. Ter info: het is ook niet zo dat we opvallend meer fietsers hebben in ons dorp, dat blijkt uit een Vlaamse enquête.

2007-2012 (6 jaar): 65 fietsers betrokken bij een ongeval (gemiddeld 10,8 per jaar) 2013-2017 (5 jaar): 86 fietsers betrokken bij een ongeval (gemiddeld 17,2 per jaar)

Er is nood aan een samenhangend verkeersbeleid

Als het aan anders ligt, wordt het verkeersbeleid in onze gemeente anders en beter aangepakt. 

 • In 1 plan voor alle deelgemeenten.
 • In samenspraak met de omliggende gemeenten en de Vlaamse overheid

 • Met voldoende middelen om problemen aan te pakken

 • Met acties verspreid over de volledige bestuursperiode
Tegen 2024 moet het aantal mensen dat het veilig vindt om te fietsen in ons dorp met de helft gestegen zijn enmoet het aantal ongevallen met de helft gedaald zijn.


anders wil investeren in veilige fiets- en voetpaden

4 op de 10 inwoners vinden dat onze fietspaden er slecht bij liggen

Dat blijkt uit de Vlaamse gemeentemonitor. In de rest van Vlaanderen zijn mensen veel positiever over de fiets- en voetpaden (maar 3/10 is ontevreden).

De beperkte verbeteringen die er de afgelopen legislatuur gebeurden, zijn voornamelijk het resultaat van werken van de Vlaamse overheid of heraanleg na rioleringswerken. Aan dit tempo duurt het nog 100 jaar voor Rotselaar echt fietsveilig wordt.

Fietsstraten zijn slechts een eerste stap naar een veiliger fietsverkeer

Als het aan anders ligt, maken we een plan om fietspaden beter aan te leggen, betere markeringen aan te brengen met fluorescerende stroken en kruispunten altijd te verlichten. Daarbij moet de gemeente het Vademecum Fietsvoorzieningen nauwgezet opvolgen. Meer nog, bij de aanleg van nieuwe fietspaden of de heraanleg van fietsvoorzieningen moet de gemeente nu al aandacht hebben voor de stijgende populariteit van elektrische fietsen en snellere speed pedelecs. Die vereisen bredere fietspaden en ruimere bochten dan momenteel standaard worden voorzien.

Fietssuggestiestroken zijn positief en helpen fietsers hun plek in de straat te geven maar ze moeten we onderhouden worden.

Fietsstraten zijn een stap in de goede richting. anders streeft naar een aaneengesloten netwerk van veilige fietsverbindingen op die plaatsen waar het echt nodig is. We willen dat deze straten ook nauwlettend in het oog gehouden worden door de politie zodat overtreders aangesproken kunnen worden. Maar wij gaan graag nog een stap verder. Voor ons is een fietsstraat een straat waar elke fietser veilig kan fietsen en waar auto’s de nodige afstand en snelheidsbeperkingen respecteren. Voor ons mag elke straat dus een fietsstraat zijn. En dat we de fietsers op de grote verbindingswegen niet in het midden van de straat laten fietsen is nogal logisch. Maar daar moet wel een breed, goed onderhouden, verlicht en verhoogd fietspad aanwezig zijn, liefst met een groene strook afgeschermd van de rijweg.

Ook veilige en verlichte oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op de grote verbindingswegen zijn voor ons een prioriteit:

 • duidelijk verlicht en op voorhand aangegeven

 • met duidelijke markering op weg

 • met oprijdrempels op de juiste plaats

 • al dan niet met bijhorende snelheidsvertragende maatregelen (drempels)


anders wil dat de lichten ’s nachts terug aan gaan

In het donker fietsen in ons dorp is levensgevaarlijk

De gemeente besliste in 2016 om de straatverlichting te doven tussen middernacht en 5 uur ‘s morgens. Hiermee zouden we 70.000€ kosten en 92 ton CO2 uitstoot besparen. Dit werd ondertussen bijgestuurd en nu blijven de lichten alleen in de week uit, maar dan tot 6u ’s morgens.

Het is allesbehalve aangenaam om te fietsen in een pikdonker dorp waar de fietspaden er ook nog eens bijzonder slecht bij liggen. Heel wat inwoners kiezen ondertussen niet meer voor de fiets om naar activiteiten in ons dorp te gaan die tot na middernacht duren.

Bovendien blijkt uit de jaarrekeningen dat er in praktijk nauwelijks geld werd bespaard met deze maatregel. Over de besparing van CO2 kregen we geen enkele rapportering. Maar de CO2 die we besparen met het doven van de straatverlichting, weegt niet op tegen de CO2 van meer auto’s en het onveiligheidsgevoel van onze fietsers.

De veiligheid van fietsers gaat voor

Als anders mee bestuurt, kan je in onze gemeente zonder zorgen rondfietsen, ook 's nachts. Om dat te realiseren moeten we meedenken met de fietsers en niet besparen op hun veiligheid.

Daarom wil anders de straatverlichting ’s nachts terug aan. Zolang er onvoldoende is geïnvesteerd in slimme verlichting (die aanspringt als er iemand langsrijdt), permanente verlichting op kruispunten, degelijke voet- enfietspaden en voldoende fluorescerende markeringen, laten wij de lampen terug branden.


anders wil dat zo veel mogelijk kinderen naar school fietsen

Ouders durven hun kinderen niet met de fiets naar school te sturen

Vandaag worden heel wat kinderen aan onze scholen afgezet met de wagen. Jammer maar wij begrijpen dat. Ondanks de recente verbeteringen aan de gemeenteschool in Rotselaar-Centrum en de Heikant (na jarenlang aandringen van de ouderraad) zijn heel veel andere schoolomgevingen in ons dorp en de routes ernaartoe niet veilig genoeg voor die jonge fietsers.

Het is zover gekomen dat het Montfortcollege aan de Aarschotsesteenweg zelf geïnvesteerd heeft in een veilig pad voor de school. Ook een pluim trouwens voor alle gemachtigde opzichters die elke dag onze kinderen veilig helpen oversteken aan de scholen. Zeker als je weet dat zij regelmatig gehaaste, zelfs agressieve automobilisten moeten trotseren.

Oskar, een 8-jarige jongen uit Wezemaal berekende voor ons hoeveel CO2-uitstoot we zouden besparen als alle kinderen van zijn school met de fiets zouden komen. Je leest er meer over op onze Facebookpagina.

Veilige schoolomgevingen, een prioriteit

Als anders mee bestuurt, maken we de droom van Oskar waar. Wij willen meer kinderen naar school zien fietsen, maar alleen als dat veilig kan natuurlijk. Daarvoor zijn heel concreet deze maatregelen nodig:

 • De Klinker in Rotselaar: herinrichting van de zone voor de school, druk wegnemen op de Torenstraat, opwaardering uitgangen Sint-Pieterstraat en Sint-Antoniusstraat en kruispunt Mena aanpakken.
 • De Rank in Wezemaal: fietspaden verbreden en verbeteren, foutparkeerders aanpakken, achteruitgang mogelijk maken, Aarschotsesteenweg veiliger maken.
 • De Kameleon (Den Drempel) in Werchter: sluipverkeer Sint-Jansstraat aanpakken, duidelijke afbakening loop- en fietstrajecten en de komende jaren tijdens de bouw van de kleuterschool geen werfverkeer aan het begin en het einde van de schooldag.
 • Het Nest in Wezemaal: aangekochte ruimte gebruiken om omgeving verkeersveiliger te maken, tijdelijke herinrichting van de straat aan begin en einde van een schooldag.
 • Basisschool Heikant: dankzij het oudercomité heeft Heikant sinds september ’18 een veiligere school-omgeving. Een aangepaste en afgesloten wachtzone aan de uitgang van de kleuterschool is nu een volgende stap.
 • De Straal in Rotselaar: de herinrichting van de Kapelstraat is een goede stap, wat nog mankeert zijn brede voetpaden voor kinderen en buggy’s van de school naar het Stekelbees-gebouw
 • Montfortcollege in Rotselaar: fietspad langs beide kanten van de Aarschotsesteenweg is absoluut noodzakelijk.
 • Alle scholen: anders pleit al langer voor meer inzet van politieagenten aan de scholen, ter ondersteuning van de gemachtigd opzichters.

Deze maatregelen neem je niet over een nacht ijs. Je gaat met de betrokken scholen, leerkrachten, directies, politie, ouders én kinderen in overleg en legt de engagementen vast in een schoolvervoerplan dat je jaarlijks evalueert.


anders wil fietsen aanmoedigen en belonen

We fietsen te weinig naar school, het werk en de winkel

Niet alleen onze kinderen fietsen te weinig, we nemen allemaal te vaak de auto. We hadden het al uitgebreid over de verschillende oorzaken en bijhorende oplossingen. Maar ook campagnes zoals ‘met belgerinkel naar de winkel’ om fietsen naar de middenstand te stimuleren werden geschrapt en niet vervangen door iets anders.

Tijdens de festivals in ons dorp zie je plots tal van inwoners (noodgedwongen) naar hun fiets grijpen om zich te verplaatsen. Dat is altijd een enorm gezellige bedoening. Vreemd genoeg inspireren die dagen ons onvoldoende om ook doorheen het jaar voor de fiets te kiezen.

4 dagen per jaar zijn wij wereldkampioen fietsen, dat zijn er dus nog 361 te gaan

We kunnen het, maar we hebben nog een duwtje nodig. Als anders mee bestuurt, stimuleren we fietsen in ons dorp.

We voeren gemeentelijke fietscontracten in. Dat zijn overeenkomsten met scholen, verenigingen, middenstand, en eigen personeel waarin we mensen belonen om met de fiets te komen.

 • Gemeentepersoneel kan goedkoop een ‘bedrijfsfiets’ kopen of huren.

 • En waarom dagen we onze jeugd niet wat uit? De jeugdvereniging die de meeste fietsende leden heeft, krijgt een gratis vieruurtje. Hetzelfde is mogelijk voor de Rotselaarse scholen.

 • Met de fiets naar de bakker? Dan krijg je een gratis koffiekoek. Samen met de lokale handelaars zetten we een programma op en de gemeente neemt het grootste deel van de kost op zich.

Iets krijgen om met de fiets te komen, is dat er niet wat over? Neen, absoluut niet. Zo’n idee past in het klimaatplan voor de gemeente en daar zijn dus wel degelijk centen voor.


anders wil sluipverkeer minder aantrekkelijk maken

Ons dorp wordt overspoeld door auto’s

In ons dorp is sluipverkeer al jaren een echt probleem. En we staan meer en meer in de file in ons dorp. Datis deels te verklaren door onze ligging, onze groeiende bevolking maar ook door een slechte verkeersinrichtingen een gebrek aan visie van de gemeente en de Vlaamse overheid.

Heel wat grote verbindingsstraten in ons dorp slikken veel verkeer. Teveel verkeer. Gevolg: mensen nemen een binnenweg en rijden woonwijken in. Woonwijken worden doorrijstraten en inwoners daar staan in file van aan hun voordeur tot ze de wijk uit zijn. Een greep uit de ‘probleemgebieden’:

Sluipverkeer veroorzaakt – vooral door onaangepast rijgedrag - niet alleen ongevallen, het zorgt ook voor een onveilig gevoel voor fietsers en bewoners in onze woonwijken. Tijd om daar iets aan te doen!

Snelheidsremmers, snelheidscontroles, filterlichten ...

Als anders mee bestuurt, maken we sluipverkeer minder aantrekkelijk en geven we ons dorp meer ademruimte. De straat is van iedereen en we geloven dus niet in het afsluiten van bepaalde routes. Daarmee straffen we immers ook onze eigen inwoners.

We vinden wel dat autoverkeer zich altijd moet aanpassen aan de zwakke weggebruikers en dat snelheidsbeperkingen gerespecteerd en afgedwongen moeten worden. Met ingrepen die bestuurders verplichten om trager te rijden zoals snelheidsremmers, fietsstraten, politiecontroles en sensibilisering.

Op de grote invalswegen naar ons dorp moeten we de instroom van verkeer in de spitsuren beter controleren, bijvoorbeeld met filterlichten die maar zoveel auto’s doorlaten als de route op dat moment aankan. Zo krijgen we meer ademruimte in het verkeer in ons dorp waardoor onze schoolomgevingen veiliger worden en onze inwoners zich vlotter kunnen verplaatsen binnen ons dorp. We willen geen doorstroomgemeente zijn maar een veilige gemeente.

Voor de ronduit dramatische situatie aan de brug in Werchter kan volgens ons alleen een rond punt voor vloten veilig verkeer zorgen. Deze piste is destijds te weinig onderzocht. Ook voor het kruispunt aan de Mena dromen wij al jaren van een rond punt.


anders wil investeren in de stationsomgeving in Wezemaal

Het station van Wezemaal ligt er verwaarloosd bij

Het station in Wezemaal is een geweldige troef voor het verkeersbeleid in ons dorp en verdient meer aandacht dan het vandaag krijgt. Het station en zijn omgeving kennen een aantal tekortkomingen die anders dringend wil oplossen:

 • Minder mobiele mensen hebben het heel moeilijk om op en van de trein te stappen door de hoge drempels.

 • Er is te weinig (overdekte) parking voor fietsen en auto’s.

 • Door een slechte inrichting sta je er heel vaak lang voor de slagboom, wat zorgt voor veel oponthoud en reizigers die hun trein missen, zelfs als ze 5 minuten voor vertrek arriveren.

Er is de laatste jaren heel weinig geïnvesteerd aan het station, onder het mom van een mogelijke verhuis naar de Stationsstraat in Rotselaar. Naast het feit dat we dat geen goed idee vinden, willen we vooral transparantie over de toekomst van het station. En in afwachting van een finale beslissing mag de tijd er niet stil blijven staan.

Reizen met de treinen moet aantrekkelijk zijn

Als anders mee bestuurt, houden we het station in Wezemaal, met minstens evenveel treinen als er nu stoppen. Daarnaast willen wij de komende 5 à 10 jaar samen met de NMBS de volgende investeringen realiseren:

 • Lockers voor fietshelmen

 • Overdekte parkeerplaatsen voor fietsen

 • Parking voor wagens vlakbij de fietstunnel die de NMBS gaat bouwen (via een grondruil met de verder gelegen parking naast Kind & Gezin)

 • Verlenging van het perron richting Leuven zodat de trein voorbij het kruispunt kan stoppen en de slagboom sneller open kan

 • Een extra ticketautomaat op perron 1

 • Een fietspunt van Velo vzw voor het onderhoud en verwijderen van weesfietsen

De gemeente mag zich niet verstoppen achter bevoegdheidsconflicten met de NMBS. Voor ons telt het comforten de veiligheid van de reiziger. We vinden het dan ook geen probleem dat de gemeente iets meer zou investeren dan ze strikt verplicht is. Concreet zou ze bijvoorbeeld gronden ter beschikking kunnen stellen om investeringen vanuit de NMBS mogelijk te maken.


anders wil vernieuwende mobiliteit stimuleren

Deelfietsen, deelauto’s,...

Als het aan anders ligt, hoeft niet iedereen zijn eigen auto of fiets te kopen. Delen is het nieuwe hebben.Ook op vlak van mobiliteit. De voorbije jaren zijn er – vooral in de steden – heel wat vernieuwende en inspirerende projecten opgestart waarbij mensen hun verplaatsingen anders organiseren.

Het openbaar vervoer is het meest klassieke voorbeeld van gedeelde mobiliteit. In plaats van een auto te kopen om van A naar B te rijden, koop je een plaatsje op de trein of bus. Minder voor de hand liggende voorbeelden zijn minstens even interessant. Waarom geen fietsdeelsysteem opzetten zoals ‘Op Wielekes’ in Herent, waarbij jonge gezinnen een kinderfiets kunnen huren. Naarmate je kind groeit, huur je een andere fiets. Het is méér dan enkel een fietsverhuur, maar ook een ontmoetingsplek of een mogelijkheid om jong en oud fietsherstel aan te leren. Dat kan perfect in samenwerking met de lokale fietsenmakers.

Maar ook auto’s kan je delen. Er zijn tal van inspirerende voorbeelden en mogelijke partnerschappen in gemeenten rondom ons. Een deelauto heeft het potentieel om 16 wagens van de straat te halen. We bekijken waar de gemeente een of meerdere parkeerplaatsen ter beschikking kan stellen van Cambio of een andere speler. De gemeente kan ook haar eigen wagenpark ten dienste stellen van autodelers op het moment dat de wagens niet gebruikt worden. Andere gemeenten doen het ook, dus waar wachten we op?

anders besturen

Als anders mee bestuurt, besturen we anders. We worden een gemeente waar het bestuur de centen van haar burgers op een verstandige manier gebruikt: planmatig, met oog op de lange termijn, in alle openheid en in samenspraak met haar inwoners.

Wat is er aan de hand? 

 • Rotselaar heeft meer schulden dan Haacht, Tremelo en Holsbeek samen (cijfers van 2018)

 • We betalen bijzonder veel belastingen

 • Onze gemeente geen financiële ademruimte meer

 • Onze gemeente heeft geen visie en beleid voor duurzaamheid

 • Het klimaatplan van onze gemeente is niet ambitieus genoeg

 • Onze gemeente communiceert niet burgergericht

 • Onze gemeente geeft haar burgers te weinig inspraak

 • Het personeelsbeleid van de gemeente loopt stroef

 • Er zijn te veel ‘postjes’ in het bestuur van onze gemeenteHoe kan dit anders?

Als anders mee bestuurt

 • pakken we de schuldenberg van de gemeente aan

 • richten we een lokaal coöperatief fonds op

 • gaan we voor duurzame aankopen en partnerschappen

 • is ons dorp klimaatneutraal tegen 2030

 • communiceren we op een open, moderne manier

 • beslist elke deelgemeente over een burgerbudget

 • voeren we een professioneel personeelsbeleid op het gemeentehuis

 • besparen we op politieke mandaten

Waarom vinden we anders besturen belangrijk?

anders vindt het belangrijk dat onze gemeente financieel gezond is en mee met burgers bestuurd wordt. Daarom willen we een bestuur dat

 • open is in haar werking

 • efficiënt omgaat met de centen

 • duurzaamheid vooropstelt

 • inwoners, buurten, verenigingen en actiegroepen als een gesprekspartner ziet en hen actief betrekt bij beslissingen


anders wil de schuldenberg van de gemeente aanpakken

Rotselaar heeft meer schulden dan Haacht, Tremelo en Holsbeek samen

Ons dorp zit op een enorme schuldenberg. De gemeente heeft niet alleen geld uitgegeven dat er niet was, het bestuur is hier ook niet open over geweest naar haar burgers toe. Heel wat projecten werden de voorbije jaren ‘op de poef’ gerealiseerd. De gemeente stond op het einde van 2017 € 32,5 miljoen in het krijt bij verschillende banken. Dat is veel meer dan omliggende gemeenten.

Bovendien hebben we ook nog heel wat ‘verborgen schulden’. We moeten Sportoase de komende 23
jaar nog jaarlijks € 1,2 miljoen betalen. We halen natuurlijk ook inkomsten binnen uit Sportoase maar
die liggen veel lager (een dikke € 0,5 miljoen per jaar). Deze jaarlijkse kosten van Sportoase staan niet ingeboekt als schulden. Echter door deze ingewikkelde financiële constructie heeft de gemeente zichzelf er wel contractueel toe verplicht om die kosten de komende 23 jaar te blijven betalen. Daarom spreken experts van 'verborgen schulden'. Je mag deze bedragen niet simpelweg optellen bij de 'gewone schulden' (er zitten ook financieringskosten bij). Maar gelet op de omvang van de bedragen en gelet op het feit dat Haacht, Holsbeek en Tremelo niet met dit soort 'verborgen schulden' opgescheept zitten, kan je wel stellen dat onze gemeente meer schulden heeft dan die 3 gemeenten samen.

Vergelijking schulden Rotselaar en vergelijkbare buurgemeenten:

Rotselaar: € 32,5 miljoen + € 14,3 miljoen verborgen schuld (= nog 23 jaar lang betalen we jaarlijks netto zo'n € 0,6 miljoen aan Sportoase)

Haacht: € 15,5 miljoen

Holsbeek: € 13,2 miljoen

Tremelo: € 14,4 miljoen


We betalen bijzonder veel belastingen

In vergelijking met omliggende gemeenten betalen we in ons dorp veel belastingen: Belastingen en boetes in 2017 (per jaar en per persoon)

Rotselaar: € 752

Tremelo: € 618 

Holsbeek: € 704

De inkomsten uit belastingen en boetes zijn de voorbije jaren overigens spectaculair gestegen. In 2006 betaalden we nog maar € 529 per persoon, in 2012 was dat € 586 per persoon. Die stijging is veel meer dan enkel een indexaanpassing, het is het gevolg van een aantal belastingverhogingen. De meerderheidspartijen hadden voor de verkiezingen van 2012 beloofd dat ze niet aan de belastingen zouden morrelen maar hielden hun woord niet:

 • De gemeentelijke belastingen op uw woning verhoogden met 21%.

 • De bijdragen voor een identiteitskaart of een paspoort gingen omhoog.

 • Er werd een forfaitaire huisvuiltaks ingesteld die iedereen gelijk belast, zowel de grote als de kleine vervuiler.

 • In 2014 verhoogde men ook de kost van de naschoolse opvang Stekelbees met 40%. Van de beloofde uitbreiding van de naschoolse activiteiten die hier tegenover ging staan is – uitgezonderd in Heikant -nog niets gerealiseerd.

  

We hebben nood aan een totaalvisie

Maar dit betekent niet dat we er niets aan kunnen doen.
Als anders mee bestuurt, voeren we een beleid dat een halt toeroept aan prestigeprojecten om zo de belastingstijging te stoppen en op termijn ook om te keren. Er is de voorbije 20 jaar geen goed financieel beleid gevoerd en dat zullen we de komende 10 tot 20 jaar moeten uitzweten.

Met een goede planning kan je meer realiseren met hetzelfde geld. Als je vooruit kijkt naar de noden die eraan komen, kan je een globaal plan maken voor investeringen in je gemeente én kan je vooral op tijd subsidies aanvragen.

Bovendien moeten we ook de juiste keuzes maken. Wat maakt ons dorp beter vandaag maar ook op de lange termijn? Hebben we zo’n Dijleterras echt nodig? En de ‘Wandeling door de bomen’, was dat een verantwoorde investering van ons belastinggeld? Ook al kregen sommige projecten provinciale steun, toch gaan er ook heel wat middelen van de gemeente naar het aanvragen van die subsidies, het onderhoud van die projecten enz....

anders wil dat de gemeente duurzamere, betere keuzes maakt en eerst investeert in de dingen die echt nodig zijn.


anders wil een lokaal coöperatief fonds oprichten

Onze gemeente heeft geen financiële ademruimte meer

Door al de schulden die nog moeten afbetaald worden, is er weinig ruimte voor investeringen, zelfs als die noodzakelijk zijn. De gemeentelijke infrastructuur moet continu onderhouden of vernieuwd worden. Maar ook heel wat gebouwen van vrije scholen, verenigingen of parochiezalen snakken naar investeringen. Vaak is het voor hen niet makkelijk om dossiers in te dienen bij een bank.

Rotsfonds: samen investeren in ons dorp

Als anders mee bestuurt, starten we een lokaal coöperatief fonds op waarmee we als burgers – tegen een correcte jaarlijkse vergoeding van 3 tot 4% – geld kunnen investeren in een aantal projecten in onze gemeente. In het Pajottenland wordt er zo al geïnvesteerd in energiezuinige straatverlichting. Dat geeft een financieel voordeel voor de gemeente, voor de coöperatie en is ook nog eens goed voor het klimaat.

We willen ons niet beperken tot straatverlichting. Een andere optie is om het dak van een parochiezaal, verenigingslokaal of vrije school over te nemen. Na een investering in de isolatie kunnen we ook zonnepanelen plaatsen. Aan de betrokken parochiewerking, school of vereniging garanderen we een vaste kost voor hun energiefactuur gedurende een aantal jaren. Met de opbrengsten van onze investeringen betalen we een rendement aan de coöperanten en betalen we de gemaakte kosten af.

anders kiest voor duurzame aankopen en partnerschappen

De gemeente heeft geen visie en beleid voor duurzaamheid

Het huidige gemeentebeleid heeft geen samenhang of echte visie op vlak van duurzaamheid. En dat is een gemiste kans. anders zorgde ervoor dat de gemeente sinds 2015 niet meer samenwerkt met aannemers en leveranciers die de mensen- en arbeidsrechten niet respecteren. Dat is een eerste stap, maar we willen het aankoopbeleid nog efficiënter.

Duurzame doelstellingen als moreel kompas

Als anders mee bestuurt, vormt duurzaamheid de rode draad doorheen onze beslissingen. We gebruiken daarbij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als moreel kompas. Voor elke belangrijke keuze toetsen we af wat het effect is op onder meer leven op land en in water, armoede, energieverbruik, gendergelijkheid, verantwoorde consumptie, degelijke financiën, mobiliteit, infrastructuur, ... 

We moeten zorgzamer omspringen met onze materialen

Als anders bestuurt, geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. Alle aanbestedingen en overheidsopdrachten zijn duurzaam. We trekken volop de kaart van circulaire economie en laten ons daarbij vakkundig begeleiden door specialisten van VVSG en de OVAM. We kopen het liefst van al lokaal, kiezen resoluut voor hergebruik van materialen en grondstoffen en dragen zorg voor onze reststromen.

Bij infrastructuurwerken geven we de voorkeur aan leveranciers die hergebruikte of gerecycleerde producten gebruiken en die ook nadenken op langere termijn: hoe kunnen de gebruikte materialen later optimaal benut worden en hoe zorgen we ervoor dat onze gebouwen klimaatneutraal zijn? Via slimme bouwvoorschriften stimuleren we dezelfde logica bij andere particuliere bouwprojecten.

We willen nieuwe afspraken voor textielinzameling in onze gemeente. Daarbij geven we de voorkeur aan lokale spelers zoals Oxfam of De Kringwinkel. Dergelijke partners creëren niet alleen tewerkstelling in eigen regio, maar brengen ook optimaal spullen in hergebruik. De huidige commerciële partners plaatsen containers uit puur winstbejag en dumpen zonder boe of ba ons afgedankt textiel in het Zuiden. Dat is niet acceptabel.

De forfaitaire huisvuiltaks vindt anders geen goed idee. Een belasting moet mensen aanmoedigen om minder afval te produceren. Maar zo’n forfaitaire taks is voor iedereen gelijk, voor mensen die veel of weinig afval hebben en voor mensen die rijk of arm zijn. anders stelt voor om mensen alleen te belasten op hun echte afvalproductie.


We werken alleen nog met partners die ook duurzaam zijn

Als anders mee bestuurt, verwachten we ook duurzame inspanningen bij belangrijke evenementen zoals Rock Werchter. Het kan niet dat festivalorganisatoren hun verantwoordelijkheid op dit vlak niet opnemen. Er zijn tal van mooie praktijkvoorbeelden in binnen- en buitenland van duurzame festivals.

Ook lokale gebouwenbeheerders (scholen, kerkfabriek, bedrijven en lokale verenigingen) moeten we betrekken zodat we samen tonnen CO2 kunnen besparen. Er zit toekomstmuziek in partnerschappen met lokale verenigingen die projecten opzetten (bv. Natuurpunt,...) en daar financiële steun voor kunnen krijgen bij de provincie, de Vlaamse overheid, de Koning Boudewijnstichting, ...

Door de milieuraad te betrekken kunnen we het klimaatplan veel meer draagvlak geven in ons dorp. Via ‘Klimaatwijken’ dagen buurten mekaar uit en delen buurtbewoners tips om hun energieverbruik te doen dalen. Een toffe formule die werkte. anders wil meer van dit soort initiatieven, zowel om input van onze inwoners te verzamelen als om met hen te communiceren. Niemand hoeft het warme water opnieuw uit te vinden.

Onze gemeente laat heel wat kansen liggen in maatregelen naar sociale doelgroepen toe. We weten intussen dat heel wat oudere mensen en gezinnen met financiële moeilijkheden een bijzonder hoog energieverbruik hebben. Vaak heeft dat te maken met minder goede huisvesting. In een aantal andere gemeenten zien we dat initiatieven naar die doelgroepen toe een enorm positief effect hebben. anders wil daar meer op inzetten, bijvoorbeeld via het Rotsfonds of via samenwerking met de Energiesnoeiers.


anders wil ons dorp klimaatneutraal maken tegen 2030

Het klimaatplan van onze gemeente is niet ambitieus genoeg

Rotselaar ondertekende in 2015 het Burgemeestersconvenant. Erg ambitieus, maar helaas een lege doos. Het klimaatplan lijkt verdacht veel op het standaardsjabloon van Interleuven. Het plan bevat een waslijst aan kleine maatregelen, maar het ontbreekt aan ambitie en langetermijnvisie.

Nood aan langetermijndenken

Als anders bestuurt, blazen we dit plan nieuw leven in, in samenspraak met de milieuadviesraad, de inwoners, de middenstand en de lokale industrie. Ons doel is een klimaatneutraal dorp in 2030. We motiveren alle partners door een duidelijke communicatie van de bereikte doelen.


anders wil een open, moderne communicatiestijl voor ons dorp

Onze gemeente communiceert niet burgergericht

Of het nu gaat over transparantie over de financiële toestand van ons dorp of het tijdig verwittigen van inwoners en lokale handelaars over wegenwerken. Over het betrekken van alle belanghebbenden voordat de beslissingen genomen worden. Over het gebruik van moderne communicatiemiddelen die alle doelgroepen bereiken. Over communiceren vanuit de noden van de burgers. Onze gemeente blinkt niet uit in helder, tijdig en klantvriendelijk communiceren met haar burgers.

Communicatie moet mensen meenemen in een verhaal

Als anders bestuurt, communiceren we op een andere manier met burgers.

We gaan vandaag overal in gesprek: met elkaar op social media, met Telenet als onze wifi weer eens niet werkt, met de radiozender die we leuk vinden. Ook een gemeente moet in conversatie gaan met haar inwoners. Via de vele kanalen die er vandaag bestaan: via een website, via alle sociale media, via brochures, sms, maar ook niet te vergeten, in direct persoonlijk contact.

Elke doelgroep gebruikt zijn eigen kanalen en heeft zijn specifieke interesses. Met jongeren ga je op een andere manier in dialoog dan met jong-gepensioneerden. Onze gemeente moet een communicatiebeleid uitwerken waarmee alle inwoners bereikt worden en mee betrokken worden in het dorpsleven.


anders wil een burgerbudget voor elke deelgemeente

Onze gemeente geeft haar burgers te weinig inspraak

Heel wat beslissingen over ons dorp worden genomen in achterkamertjes. De adviesraden en
gemeenteraad die bedoeld zijn om de stem van de burgers te vertegenwoordigen, werden gedegradeerd tot ‘goedkeurvergaderingen’ voor beslissingen die eigenlijk al lang genomen waren. Alle opmerkingen en vragen die naar boven kwamen in deze raden, werden genoteerd maar vaak niet echt ernstig genomen. Veel mensen zijn teleurgesteld afgehaakt door dit absoluut gebrek aan inspraak.

Wat zou jij doen met € 10.000?

Als anders mee bestuurt, zetten we burgers zelf aan het stuur. Inwoners zijn volwassen genoeg om mee
na te denken en beslissingen te nemen. Veel mensen willen ook mee nadenken en meewerken aan een
beter dorp maar hebben geen zin in de formaliteiten van de politiek of in een lidkaart van een partij. Hun engagement is vooral gericht op hun straat, hun wijk of hun deelgemeente. anders wil aan de slag met al die ideeën, kennis en energie. De goesting in ons dorp mag niet verloren gaan, we moeten die juist aanwakkeren.

anders wil per deelgemeente een soort dorpsraad oprichten die om advies kan worden gevraagd (bv. over bouwprojecten en openbare werken) en die ook een eigen budget krijgt waar ze zelfstandig over kan beslissen. Een burgerbudget dus. We voorzien daarvoor € 10.000 per deelgemeente per jaar. De dorpsraad kan beslissen om die jaarlijks uit te geven of ‘op te sparen’ voor een groter project. Een extra zitbank en ontmoetingsplaats in je wijk? Een zomerbar voor de inwoners? Bomen in het dorp? Het kan allemaal. Jij beslist.

Extra uitgaven? Is dat wel betaalbaar? Ja, € 40.000 per jaar (Heikant is voor ons een volwaardige deelgemeente) is zowat 3% van de factuur die we jaarlijks aan Sportoase betalen. Of ongeveer de helft van de kostprijs van het Dijleterras als je het over een hele legislatuur bekijkt.


anders wil een professioneel personeelsbeleid op het gemeentehuis

Het personeelsbeleid van de gemeente loopt stroef

Er is heel wat ziekteverzuim en verloop onder het gemeentelijke personeel. We maken ons zorgen over het stijgend aantal mensen dat uitvalt met een burnout. Daarnaast stellen we vast dat er binnen de administratie ook heel wat mensen zijn vertrokken, ook al waren ze nog niet lang aan de slag. Dat zijn alarmsignalen die we niet mogen negeren.

Vertrekkers zorgen voor nieuwe aanwervingsprocedures. Dat kost handenvol geld. De aanwerving van gemeentepersoneel gebeurt vandaag zelden via een onafhankelijk, extern examen.

De gemeente moet een betere werkgever worden

Als anders mee bestuurt, wordt de gemeentelijke administratie grondig doorgelicht. Welke diensten hebben we, welke mensen hebben we waar nodig en hoe geven we die mensen een aangename job met ontwikkelings- en groeikansen? We zijn ervan overtuigd dat er vandaag veel talent onbenut blijft én dat veel zaken efficiënter georganiseerd kunnen worden. Met een goede mix tussen persoonlijke en digitale dienstverlening. De gemeente moet een goede werkgever zijn zodat burgers tevreden en gemotiveerde ambtenaren tegenover zich krijgen.

We willen ook meer objectiviteit in de aanwervingen. Interne promotie kan een enorme meerwaarde zijn maar moet afgewogen worden tegenover externe kandidaturen.


anders wil besparen op politieke mandaten

Er zijn te veel ‘postjes’ in het bestuur van onze gemeente

Er gaat in onze gemeente bijzonder veel geld naar betaalde politieke mandaten. Dat is in tijden dat belastingen verhoogd worden en administratieve diensten afgeslankt worden, niet meer te verantwoorden. Ook onze mandatarissen moeten een duit in het zakje doen.

Het bestuur van de gemeente kan meer met minder mensen

Als anders mee bestuurt, gebruiken we 3 manieren om het bestuur van onze gemeente beter te organiseren met minder kosten:

 • anders wil af van overbodige structuren zoals het bestuur van het AGB (autonoom gemeentebedrijf, een financieel-juridische structuur die het vastgoed van onze gemeente beheert). Daar is een brede Raad van Bestuur en daarbovenop ook nog eens een directiecomité. Al deze mensen moeten betaald worden voor hun aanwezigheid in vergaderingen die gemiddeld een kwartier duren. Zo’n AGB kan je perfect aansturen vanuit een schepencollege, zonder extra vergoedingen.

 • anders stelt voor dat de leden van de gemeenteraad hun vergoeding behouden maar dat ze er wel de taak bij nemen om ook in de raad van bestuur van het AGB te zetelen. De Vlaamse overheid bepaalt een vork waarbinnen raadsleden mogen vergoed worden, afhankelijk van de omvang van hun gemeente. In Rotselaar kiest de gemeente voor het maximumbedrag, dat is zo’n € 225 bruto per zitting.

 • anders stelt voor om het met 1 schepen minder te doen. Dat zou meteen een aanzienlijke besparing zijn. De voorbije jaren zijn heel wat taken van het college doorgeschoven naar intercommunales
  en naar PPS-structuren zoals Sportoase. De gemeente kan in vele gevallen kosteloos gebruik maken van externe expertise (bv. van de VVSG en OVAM, op het vlak van circulaire economie of duurzame aankopen). Vanzelfsprekend maken we hiervan optimaal gebruik.iedereen is anders

Als anders mee bestuurt, kan iedereen mee. Ons dorp is fantastisch om in te wonen, maar het is voor bepaalde groepen moeilijk om mee te kunnen. Er zijn zelfs groepen die helemaal uit de boot vallen.

Wat is er aan de hand?

 • De gemeente zet te weinig in op nieuwe vormen van netwerken

 • Te veel mensen met een beperking wachten op zorg

 • De armoede in ons dorp is niet zichtbaar

 • De financiële steun die de gemeente biedt, is niet altijd afgestemd op de noden van mensen

 • Huren in ons dorp is peperduur


Hoe kan dit anders?

Als anders mee bestuurt

 • richten we een online forum op waar mensen hulp kunnen vragen en aanbieden

 • schieten we de beloofde steun aan mensen met een beperking voor

 • gaan we actief op zoek naar mensen die hulp nodig hebben

 • meten we financiële nood op een correcte manier

 • verspreiden we betaalbare huisvesting over het hele dorp

 

Waarom is het belangrijk dat iedereen meekan?

Ons dorp leeft, mensen geven om elkaar. Die rijkdom willen we houden en versterken. Wij willen geen slaapdorp worden, wij willen een dorp zijn waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen waar het kan.

Mensen ervaren drempels die het moeilijk maken om op een menswaardige manier te participeren aan de samenleving. anders wil die drempels wegnemen. In een aantal gevallen betekent dit een duwtje in de rug, in de vorm van helpende handen of concrete, rechtvaardig verdeelde (financiële) steun. In andere gevallen moet de gemeente haar sociaal beleid hertekenen en toegankelijker maken voor iedereen die het nodig heeft.


anders wil een online forum oprichten waar mensen hulp kunnen vragen en aanbieden

De gemeente zet te weinig in op (digitale) netwerken

Ons dorp is rijk aan netwerken, ideale plekken om elkaar te helpen.

 • Buren helpen elkaar regelmatig, met kleine en grotere dingen.

 • De sport- en cultuurverenigingen, oudercomités en organisaties die werken rond sociale thema’s (bv. ziekenzorg, milieu en mobiliteit) vormen rijke netwerken.

 • Organisaties zoals 11.11.11 en initiatieven als het Roemeniëcomité gaan verder dan het lokale netwerk.

 • Nog ruimer gaan de netwerken die we online vormen, via Facebook, Whatsapp, Twitter...

Met deze fantastische ingesteldheid bij onze inwoners kunnen we nog veel meer realiseren in ons dorp, nog veel meer mensen dat steuntje geven waar nodig.

Hulp is vaak dichterbij dan we denken

Als anders mee bestuurt, zetten we een online forum op waarop dorpsgenoten hulp vragen en aanbieden. Het kan gaan om hulp om te gaan winkelen als je je been breekt, zorg voor je huis als je op vakantie bent, het lenen van een bosmaaier of vervoer voor je mama die naar de markt wil gaan...

We geloven dat veel inwoners hun dorpsgenoten graag zouden ondersteunen en daar hoogstens een (symbolische) zjat kaffie voor terug willen.


anders wil de beloofde steun aan mensen met een beperking voorschieten

Te veel mensen met een beperking wachten op zorg

Uit statistieken blijkt dat in ons dorp een 40-tal mensen met een ernstige beperking wonen die wachten op financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid. Ze hebben – op basis van een medisch onderzoek – recht op het Vlaamse persoonlijk assistentiebudget, maar omwille van besparingen wachten ze soms jaren op het geld om de nodige zorg te betalen.

Het achterblijven van het beloofde geld zorgt voor extra financiële druk, bovenop de zware zorgen. Vaak moeten ze belangrijke uitgaven zoals de aankoop van een rolstoel of een aangepast bed of toilet uitstellen.

Mensen met een beperking moeten de nodige ondersteuning krijgen

Als anders mee bestuurt, bieden we een maandelijkse ondersteuning, in afwachting van de beloofde centen. Tegelijkertijd zetten we druk op de Vlaamse overheid om de beloofde budgetten uit te betalen.

We hoeven hiervoor geen extra belastingen te heffen en moeten niet overgaan tot pijnlijke besparingen. We zullen wel minder geld uitgeven aan prestigeprojecten zoals het Dijleterras of het Wandelpad tussen de bomen.


anders wil actief op zoek gaan naar mensen die hulp nodig hebben.

De armoede in ons dorp is niet zichtbaar

1 kind op 20 in ons dorp groeit op in kansarmoede. Hun gezin heeft het vaak moeilijk om de rekeningen
te betalen (huishuur, energiekosten, gezondheidskosten, schoolkosten...). Maar dat zie je vaak niet aan de buitenkant. De armoede in ons dorp is verspreid, moeilijk traceerbaar, verdoken. Financiële zorgen maken het leven zwaar op vlak van werk, relaties, opvoeding, ontspanning... Een teveel aan financiële zorgen doet mensen verstrikt raken in de schuldenindustrie, waarin een rekening van honderd euro heel snel kan oplopen tot een rekening van duizenden euro’s.

Het OCMW van Rotselaar heeft een prima, ondersteunende en activerende dienstverlening, maar is vooral georganiseerd op basis van de vraag van cliënten en gaat nog te weinig actief op zoek naar mensen die de stap naar hulpverlening niet willen of kunnen zetten.

Alle mensen die ondersteuning nodig hebben, moeten die krijgen

Als anders mee bestuurt, maken we binnen het OCMW ruimte vrij voor het zogenaamd ‘aanklampend’ werken. Als armoede verdoken is, moeten OCMW-medewerkers naar buiten, uit hun kantoor, naar de mensen toe. 

Een paar voorbeelden:

 • Mensen in armoede zijn ondervertegenwoordigd in sportclubs of jeugdbewegingen. Een brugfiguur kan met verenigingen en scholen overleggen hoe ze toegankelijker kunnen worden voor mensen met financiële problemen. Is er in de sportclub bv. een garantie dat ook kinderen van ouders zonder auto op een match geraken? Zijn de openingsuren van gemeentelijke diensten aangepast aan de noden van kansengroepen (mensen in armoede, alleenstaande ouders...). Hoe gaan scholen om met ouders zonder mailadres?
 • Het OCMW kent de huizen waarin regelmatig mensen in armoede wonen. Een medewerker kan preventief bij nieuwe huurders langsgaan, zodat onbetaalde rekeningen geen onoverkomelijke schulden worden.
 • anders wil dat elk kind dezelfde kansen krijgt. anders wil onze scholen, directies en leerkrachten sensibiliseren, ondersteunen en vormen om kind- en kansarmoede te herkennen en samen aan te pakken. anders wil de scholen ook helpen om een efficiënt kostenbeleid uit te werken, zodat de kosten voor de ouders tot een minimum beperkt worden. De maximumfactuur hoeft immers niet steeds bereikt te worden. De kosten die buiten die factuur vallen moeten tot een minimum beperkt blijven.


anders wil financiële nood op een correcte manier meten

De financiële steun die de gemeente biedt, is niet altijd afgestemd op de noden van

mensen

 • Huisvesting: een huis huren in Rotselaar is duurder dan in bv. Glabbeek, toch krijgen OCMW-cliënten in beide gemeenten hetzelfde leefloon.

 • Medische kosten: een leefloon is om van te leven en is niet voldoende bij aanslepende medische facturen.

 • Gezinssituatie: een gezin met een kind en een gezin met drie kinderen krijgen exact evenveel leefloon (€ 1200). Ook twee-oudergezinnen krijgen evenveel als éénoudergezinnen.

 • Een aantal mensen heeft geen recht op een leefloon, maar kampt wel met onbetaalbare of onverwachte kosten.

OCMW-middelen moeten rechtvaardig besteed worden

Als anders mee bestuurt, worden de noden van cliënten correct bepaald. Gemeenten kunnen daarvoor werken met referentiebudgetten. Met dit online instrument worden de inkomsten en uitgaven van een persoon afgewogen, op basis van breed wetenschappelijk onderzoek. Nu al biedt ons OCMW extra financiële steun, met de referentiebudgetten kan dat op een objectieve manier. Dit zal tot een kleine meerkost leiden, maar de bestaande middelen zullen vooral rechtvaardiger verdeeld worden.

Vandaag werken al een 20-tal OCMW’s in Vlaanderen met referentiebudgetten.


anders wil betaalbare huisvesting verspreid over het hele dorp

Huren in ons dorp is peperduur

De meeste woningen in ons dorp zijn koopwoningen. De gemeente zette de voorbije legislatuur te weinig in op betaalbaar huren.

 • De helft van de huurders geeft meer dan een derde van hun inkomen uit aan huur. Dat percentage ligt hoger dan in andere gemeenten.

 • We hebben de helft minder sociale woningen dan andere gemeenten. Voor mensen met een beperking zijn er slechts 2 aangepaste woningen in sociale huur beschikbaar in het gebied van Heverlee tot Keerbergen.

 • Slechts 8 woningen van private huurders worden via sociale verhuurkantoren aangeboden.

 • In onze gemeente zijn er 2 rusthuizen, die hebben allebei dezelfde uitbater. Die instellingen zijn bijzonder duur. In Rotselaar is de basisprijs voor een maand verblijf € 1.857, in Wezemaal is dat zelfs € 2.262. Dat is een stuk boven het Vlaamse gemiddelde dat op € 1.690 per maand ligt.

Nochtans zijn er levensfasen waarin huren de enige mogelijkheid is, bv. voor jongvolwassenen of alleenstaande ouders die (nog) geen eigen huis kunnen kopen. Bovendien is lenen voor een eigen woning de laatste jaren moeilijker geworden omdat banken een hoger startbedrag vragen.

Iedereen moet in ons dorp kunnen (blijven) wonen

Als anders mee bestuurt, pakken we betaalbaar wonen aan op verschillende fronten.

 • anders ziet wooncoöperaties als een alternatief voor traditioneel huren of kopen en vindt dat we dit als gemeente moeten ondersteunen, bijvoorbeeld door grond in erfpacht te geven. Meer informatie hierover op www.burgersaanhetstuur.be.

 • Onze gemeente kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht 30 extra sociale wooneenheden aan te bieden. anders wil dat deze woningen verspreid worden over alle deelgemeentes en afgestemd op verschillende doelgroepen (mensen met een beperking, grote gezinnen).

 • anders wil private verhuurders sensibiliseren om te verhuren via sociale verhuurkantoren. Via deze formule bieden ze hun woning aan mensen met een laag inkomen aan en zijn ze – via de waarborg van het kantoor – zeker van hun inkomsten.

 • anders wil dat rusthuizen betaalbaar blijven. Daarom willen we de markt graag openbreken en kijken hoe we concurrentie kunnen toelaten die de prijs naar beneden kan halen. De mogelijkheid om (deels) vanuit het OCMW een initiatief in die zin te nemen moet grondig overwogen worden.


anders omgaan met ruimte

Wat is er aan de hand?

 • Onze gemeente kent een wildgroei aan grootschalige bouwprojecten

 • Er is te weinig ruimte voor onze verenigingen

 • Het sociaal woonbeleid is een ramp

 • Er is te weinig ruimte voor ondernemers


Hoe kan dit anders?

Als anders mee bestuurt:

 • komt er alleen hoogbouw waar hoogbouw past

 • worden scholen, parochiezalen en kerken ook anders gebruikt

 • bevat elk nieuw woonproject sociale wooneenheden

 • worden lokale ondernemers ondersteund


Waarom is het belangrijk dat we anders omgaan met ruimte?

Onze landelijke gemeente is uniek: de samenvloeiing van Demer en Dijle, de verschillende Hagelandse heuvelruggen, wijngaarden en natuurgebieden (bvb de Rekken, Demerbroeken, Beninksberg) maken ons dorp uniek. Het is belangrijk om waardevolle open ruimte te behouden en te versterken.

Als anders bestuurt, gebruiken we de ruimte beter, waardoor we letterlijk en figuurlijk meer ruimte geven aan inwoners, leefmilieu, verenigingen en bedrijven.


anders wil alleen hoogbouw waar hoogbouw past

Wildgroei aan grootschalige bouwprojecten

Het gemeentebestuur voerde een verordening Wonen in Meervoud in. Projectontwikkelaars maken handig gebruik van de ruime omschrijvingen, de vele uitzonderingsmogelijkheden in de verordening om midden in (landelijke) woonbuurten appartementencomplexen neer te poten. Dat heeft gevolgen: schaduw op buurtwoningen, parkeerproblemen, onvoldoende kinderopvang of plaatsen in de buurtschool.

Na veel protest werd de verordening bijgewerkt. Zonder een antwoord te geven op de vragen van de inwoners. Zonder de kans te grijpen om een actief beleid te voeren. De opportuniteiten van meervoudig wonen en kernversterking zijn niet benut.

We moeten het landelijk karakter van ons dorp beschermen

Als anders mee bestuurt, werken we een allesomvattende ruimtelijke toekomstvisie uit voor ons dorp:

 • Niet elke buurt en elke straat is geschikt voor hoogbouw. anders wil kernversterking enkel toepassen in en vlakbij de kernen, dat lijkt ons logisch. Ook bij kernversterking houden we rekening met de omgeving. Je kan perfect hoogbouw toelaten zonder aan het karakter van een dorp of wijk te raken.

 • We combineren kernversterking met versterking van de groene open ruimte. Als meer en meer mensen op appartementen in de kern wonen, wordt deze open ruimte ook steeds belangrijker. Een dorp moet voor iedereen leefbaar zijn. Ook als je geen tuin hebt.

 • Elke deelgemeente krijgt een speelbos of speelweide, die ook goed beheerd en onderhouden worden.

 • De verordening en het ruimtelijk beleid kan duurzame mobiliteit stimuleren. Projectontwikkelaars kunnen verplicht worden om hun bouwproject een aantal meter naar achter te schuiven. Dat geeft ruimte aan fiets- en voetpaden. Zo kan je ook het parkeerprobleem op site De Wit in Werchter-centrum oplossen door ruimte te geven aan kortparkeren. Onze eerste keuze is dat mensen met de fiets naar de winkel in eigen dorp gaan maar met lokaal kortparkeren trekken we ook mensen die minder mobiel zijn naar de eigen middenstand.

 • anders wil voor elk project overleg met de buurt. Dat geldt zowel voor projecten voor meervoudig wonen als voor andere structurele projecten zoals de routes door ons dorp. Op dat overleg moet ook de bevoegde schepen aanwezig zijn, dat is een essentieel deel van zijn/haar functie. De verkeerssituatie in de omgeving van basisschool De Rank in Wezemaal vraagt in elk geval een grondig overlegproces.

 • Grotere projecten moeten een mix aan woongelegenheden aanbieden, inclusief betaalbare appartementen en andere woonvormen zoals kangoeroewoningen.

 • We laten enkel grotere projecten toe als ook de omwonenden en ons dorp er iets aan hebben. Dat kan gaan om publiek toegankelijke groene ruimte, deelwagens, winkelruimte of kantoorruimte op commercieel interessante locaties. Hier worden geen uitzonderingen meer op gemaakt. Geen plaats meer voor parkeerliften, slecht toegankelijke fietsparkings, gevaarlijke in- en uitritten en onbereikbare publieke ruimte.


anders wil scholen, parochiezalen, kerken openstellen voor andere activiteiten

Er is te weinig ruimte voor verenigingen

Veel verenigingen hebben geen geschikte ruimte voor hun activiteiten, zoals de Turnkring Werchter, voetbalclub SK Plenke Werchter, Harmonie De Ware Vrienden... Tegelijkertijd blijven sommige ruimten onderbenut. Daarbij denken we aan schoolgebouwen, kerken, parochiezalen, die buiten de normale gebruiksmomenten ook een ontmoetingsplaats voor verenigingen zouden kunnen zijn.

We moeten de ruimte die we hebben, beter gebruiken

Als anders mee bestuurt, benutten we parochiezalen en kerk- en schoolgebouwen beter, in overleg met de gebouwbeheerders. Tegelijk is het een kans om vernieuwing van die gebouwen of terreinen meer te laten renderen.

Daarnaast vindt anders dat de gemeente haar verenigingen beter moet begeleiden in hun zoektocht naar ruimte:

 • De turnkring van Werchter is wereldtop. Dat deden ze de voorbije jaren niet dankzij maar ondanks de infrastructuur. De turnzaal van de school in Werchter is echt te klein om naast een school ook de werking van de turnkring voldoende ruimte te geven. Bovendien is het sanitair jarenlang verwaarloosd en dat ruik je gewoon. Een aantal teams is intussen al uitgeweken naar de veel betere infrastructuur van Haacht. anders pleitte 6 jaar geleden al voor een nieuw gebouw. We willen geen herhaling van het scenario van het damesvoetbal Rapide Wezemaal. Ook daar verloren we een topsportploeg door een gebrekkige infrastructuur.

 • Er zijn ook heel wat andere verenigingen zoals dansscholen die voor hun wekelijkse lessen en jaarlijkse voorstellingen naar zalen buiten de gemeente moeten uitwijken. anders wil voorkomen dat verenigingen vertrekken uit ons dorp door een gebrek aan ruimte.

 • De huurprijzen van de sportzaal op Domein Ter Heide zijn op 3 jaar tijd met 8% gestegen. Dat is een zware dobber voor verenigingen. We willen die prijzen onder controle houden.

 • Voetballen, dat doe je liefst in je eigen buurt, met je eigen vrienden. De voetbalploegen in Werchter smeken om een uitbreiding van hun terreinen. Hun volwassen ploegen moeten vandaag zelfs tot in Herselt rijden voor hun trainingen.


anders wil dat elk nieuw woonproject sociale wooneenheden bevat

Het sociaal woonbeleid is een ramp

De statistieken van Wonen Vlaanderen liegen er niet om: eind 2007 waren er in Rotselaar 82 sociale kavels, huurwoningen of koopwoningen. Dat is een pak minder dan het Vlaams gemiddelde.

Je zou denken dat er een inhaalbeweging zou gebeuren, maar niets is minder waar: 10 jaar later zijn er nog exact 80 sociale kavels, huurwoningen of koopwoningen. We zijn er dus nog op achteruit gegaan. Vlaanderen deelt Rotselaar dan ook in bij de gemeenten die niet voldoen aan de bindende doelstellingen voor sociaal woonaanbod.

De 45 nieuwe sociale woningen die gepland zijn in het centrum van Werchter (30 stuks, tussen Walstraat en Jan Bolsstraat) en Wezemaal (15 stuks, Bergzicht) zijn een stap in de goede richting maar ruim onvoldoende.

Er is een inhaalbeweging nodig

Als anders mee bestuurt, verplichten we grote projecten om een mix van grotere en kleinere woningen aan te bieden en een minimaal aandeel sociaal woonaanbod te voorzien en op die manier onze achterstand in te halen.


anders wil lokale ondernemers ondersteunen

Er is te weinig ruimte voor ondernemers

Buurtwinkels en lokale ondernemers trekken weg. Zelfs in de dorpskernen en op de dorpspleinen kwijnen winkels en horeca weg. Daardoor moeten we de auto nemen om te gaan winkelen buiten de kern en in andere gemeenten. Ook de landbouw in Rotselaar staat onder druk.

Veel ondernemers kunnen een duwtje in de rug gebruiken

Als anders mee bestuurt

 • stelt de gemeente een aantal ruimtes ter beschikking van startende ondernemers of ambachtsmensen om de eerste maanden door te komen, uiteraard tegen beperkte vergoeding. We denken hierbij aan leegstaande panden, de sites van de technische diensten...

 • bieden we de landbouw in onze gemeente extra ruimte en kansen via nieuwe formules als pluktuinen, zelfoogst en liefst nog projecten in sociale economie. We moeten meer voeding eten die in ons eigen dorp gekweekt zijn. Daardoor houden we de weg tussen het veld en ons bord kort en weten we waar ons voedsel vandaan komt. Dat is goed voor de gezondheid en het milieu.

 • kopen we als gemeente zo veel mogelijk bij lokale handelaars en landbouwers, bijvoorbeeld groenten en fruit voor onze scholen. Dat stimuleert niet alleen de lokale economie maar zorgt ook voor aanzienlijk minder transport.


anders ontmoeten

Als anders bestuurt, ontmoeten inwoners elkaar vaker. Ons dorp is levendig en bruist. Vele buurtcomités, verenigingen, clubs en wijkgroepen houden de schwung erin. Het cultureel en sportief aanbod is groot. Toch is het niet voor iedereen even makkelijk om aan te haken: nieuwe inwoners, alleenstaanden, mensen van andere origine, jongeren en jong gepensioneerden dreigen naast elkaar te leven in plaats van met elkaar.


Wat is er aan de hand?

 • Onze dorpspleinen zijn parkings

 • Je vindt steeds minder handelaars in onze kernen

 • Mensen ontmoeten is niet voor iedereen even gemakkelijk

 • Verenigingen hebben het moeilijk om vrijwilligers te vinden

 • Rock Werchter voelt steeds minder ‘van ons’


Hoe kan het anders? 

Als anders mee bestuurt

 • ontmoeten we elkaar op groene aangename dorpspleinen

 • bloeit de lokale handel in onze kernen

 • ontmoeten alle inwoners elkaar op vele momenten

 • voelen verenigingen zich goed ondersteund

 • blijft Rock Werchter ook een feest voor onze inwoners


Waarom vinden we anders ontmoeten belangrijk?

Ons dorp is aantrekkelijk en groeit. Nieuwe inwoners zijn welkom. Toch mogen Rotselaar, Wezemaal, Werchter en Heikant geen slaapdorpen worden. Een dorp blijft een dorp als je je buren kent én je regelmatig iemand ontmoet die je kent. Oude en nieuwe buren, alleenstaanden en gezinnen, jongeren en senioren. Door buren te ontmoeten voel je je veiliger en ben je gelukkiger.

Elkaar ontmoeten is samen een glas drinken, de hond mee uitlaten of een buur helpen. Een babbel slaan in de dorpswinkel en op de markt. Jongeren en jonggepensioneerden komen samen op het dorpsfeest en thuiswerkers en zelfstandige ondernemers delen een werkplek in eigen dorpscentrum.


anders gaat voor groene, aangename dorpspleinen. Onze dorpspleinen zijn parkings

Het dorp groeit snel. Veel nieuwe huizen en appartementen worden opgetrokken, maar straten, pleinen en de groene ruimte groeien niet mee. Eén blik volstaat: onze dorpspleinen zijn grijze plekken, met veel ‘steen’. Er is nauwelijks beweging. Ze nodigen niet uit om naartoe te gaan of om er te blijven hangen.

Dorpspleinen moeten ontmoetingsplekken zijn

Als anders mee bestuurt

 • worden dorpspleinen ingericht met meer zitbanken, een waterpartij en speeltuin. Het worden ontmoetingsplekken met een gezellige drukte van kinderen, jongeren, ouderen, huisdieren. Je hebt gewoon goesting om ernaartoe te gaan. Koffieke?

 • stimuleert de gemeente activiteiten op het plein. Die zorgen voor extra sfeer. Een uitgebreide uitleendienst van materiaal voor burgers en wijkcomités maakt het voor ieder makkelijk om spontane activiteiten te organiseren.

 • gebruiken we openbare gebouwen rond het plein actiever. Op elk dorpsplein is een overdekte plek waar je kan schuilen bij een bui of een binnenactiviteit kan organiseren. Een kiosk, een schuilhut of een parochiezaal die je uitnodigt om binnen te stappen.


anders wil lokale handel stimuleren 

Steeds minder handelaars in onze kernen

Leefbare buurten en lokale kleinhandel gaan hand in hand. Weinig winkels in de buurt betekent meer autoverkeer naar winkels verderaf en meer tijdverlies voor iedereen.

Maar de lokale winkelier heeft het niet onder de markt. We kopen vooral in grootwarenhuizen en ook de online verkoop groeit. Lokale handel stimuleren we niet door vlaggetjes aan de dorpsgevels te hangen. Die € 30.000 is alvast slecht besteed.

Meer winkels in ons dorp, doen ons anders bewegen, anders ontmoeten...

Als anders mee bestuurt

 • kopen burgers meer bij lokale handelaars. De gemeente beloont inwoners die – met de fiets of te voet - bij lokale winkels aankopen doen.

 • organiseert de gemeente initiatieven waar materialen worden hergebruikt en hersteld. Jongeren en ouderen ontmoeten elkaar in repair cafés.

 • komt er centraal in het dorp een deelwerkplek, waar thuiswerkers en zelfstandige ondernemers elkaar kunnen treffen. Met een lekkere tas koffie.

 • stelt de gemeente samen met handelaars een actieplan op om de dorpskernen te herwaarderen.

 • promoot de gemeente voedsel van lokale boeren en kwekers.


anders wil ontmoetingen tussen alle inwoners stimuleren 

Mensen ontmoeten is niet voor iedereen even gemakkelijk

Nieuwkomers in Rotselaar zijn vaak jonge, hardwerkende tweeverdieners. Ze hebben weinig vrije tijd over. Toch willen we nieuwkomers zo snel mogelijk betrekken in ons dorpsleven. En hoewel er in ons dorp nog niet veel mensen van andere origine wonen (8% en het Vlaams gemiddelde is 20%), willen we ook die inwoners erbij!

70% van de inwoners van Rotselaar is tevreden met het cultuuraanbod in de gemeente. Dat is goed nieuws. Jongeren en actieve senioren willen vaker en op meer verschillende plekken aan activiteiten deelnemen. Waarom dient elke fuif in ons dorp er hetzelfde uitzien omdat ze moet plaatsvinden in dezelfde betonnen zaal? En hoe komen wij als jongeren te weten wat er in ons dorp gebeurt?

Iedereen moet zich kunnen amuseren

Als anders mee bestuurt

 • lokken we iedereen uit zijn kot! We dromen van een zomerbar aan de Plas waar we samen met de lokale horeca en de verenigingen een hele zomer lang genieten van het meer, ook na zonsondergang.

 • zoekt de gemeente samen met actieve senioren naar een manier om meer activiteiten te voorzien.

 • gebruikt de gemeente het beste communicatiekanaal om onze jongeren te informeren over sport-, cultuur- en andere activiteiten.

 • onderneemt de gemeente actie om anderstaligen en nieuwkomers bij het sociaal leven te betrekken. Een taalcafé in de buurt of op de school helpt anderstaligen met Nederlands.

 • kunnen burgers, buurtcomités en verenigingen eventmateriaal ontlenen bij een uitleendienst.

Tafels en stoelen maar ook banken, grasmatten, parasols, versiering om hun event op een leuke manier in te kunnen kleden. Fuiven in Sportoase De Toren krijgen elk hun eigen uniek karakter en je straatfeest of speelstraat wordt er nog leuker door.


anders wil alle verenigingen actief ondersteunen

Verenigingen hebben het moeilijk om vrijwilligers te vinden

Vele vrijwilligers zorgen in Rotselaar voor een sterk en divers verenigingsleven. Maar ze worden niet genoeg ondersteund. ‘Je moet je geld maar bij elkaar werken op Rock Werchter’ is het uitgangspunt.

Het verenigingsleven verandert. Klassieke verenigingen vinden moeilijk vrijwilligers en hun bestuursleden verouderen. De vlotte werking van een vereniging staat onder druk, omdat de gemeente hen veel administratie oplegt en ze meer en meer centen moet afstaan aan de organisatie van Rock Werchter.

Het verenigingsleven verdient steun

Als anders mee bestuurt

 • zoeken we samen naar een manier om het aanvragen van subsidies en andere administratie makkelijker te maken.

 • ondersteunt de gemeente verenigingen praktisch en financieel.

 • moedigen we verenigingen aan om samen te werken en zo efficiënt gebruik te maken van gebouwen en materialen.

 • ondersteunt de gemeente de jeugdbewegingen. Zo kunnen ze aanwezig blijven in de vier deelgemeenten.

 • waarderen we inzet van vrijwilligers en ondersteunen we de kwaliteit van de verenigingen. Opleidingen voor bestuurders, trainers, leiding en jeugdanimatoren maken hen sterker.

 • helpen we de verenigingen om meer mensen van andere origine te bereiken en om ook leden met bijzondere noden te kunnen opnemen in hun werking.


anders wil dat Rock Werchter een feest blijft voor onze inwoners 

Rock Werchter voelt steeds minder ‘van ons’.

Omwonenden en verenigingen werden veel te weinig betrokken bij de opmaak en de evaluatie van het masterplan voor Rock Werchter. Rock Werchter verliest zo voor ons dorp een deel van zijn charme en zijn waarde.

Elk jaar is er een unieke kans voor de verenigingen om hun organisatietalent te tonen en centen te verdienen tijdens het festival. De gemeente en organisator van het festival eisen echter elk jaar een groter deel van de inkomsten. Ook de regels worden elk jaar strenger en brengen extra werk met zich mee. Middenstanders verliezen vier weekends hun inkomsten. Ze moeten bovendien smeken om hekken te krijgen om hun zaak te beschermen.

Rock Werchter ís nochtans van ons.

Rock Werchter is een succesverhaal. Vanaf het eerste rock & blues festivalletje in 1975 tot het mega feest van vandaag. Het moet ook in de toekomst een feest blijven waar iedereen de vruchten van plukt. Geef de festivalgangers hun plezier, hou de lasten voor omwonenden draaglijk en geef de verenigingen in onze gemeente de kans om hun kas te spijzen.

Als anders mee bestuurt

 • maakt de gemeente samen met de verenigingen werk van een nieuw Masterplan voor het festival. De gemeente kijkt mee toe dat verenigingen loon naar werken krijgen.

 • bespreken en evalueren omwonenden samen het Masterplan. Burgers worden tijdig en duidelijk verwittigd van wat er gaat gebeuren.

 • zorgen verenigingen mee voor een sterke uitbating van de zones buiten de wei. Sfeer en ambiance verzekerd.

 • compenseren de gemeente en de festivalorganisator het inkomensverlies van de lokale handelaars of laten ze mee profiteren van het festival.

 • plaatst de gemeente meer hekken tegen afval en wildplassers in het centrum van Werchter.


De schuldenlast uitgelegd

Duurzame doelstellingen als moreel kompas

Als anders mee bestuurt, vormt duurzaamheid de rode draad doorheen onze beslissingen. We gebruiken
daarbij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als moreel kompas. Voor elke belangrijke
keuze toetsen we af wat het effect is op onder meer leven op land en in water, armoede, energieverbruik,
gendergelijkheid, verantwoorde consumptie, degelijke financiën, mobiliteit, infrastructuur, …

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x