Burgers starten petitie voor referendum

Een enthousiaste groep inwoners uit Rotselaar organiseert een petitie voor een referendum. Met die petitie vragen ze het gemeentebestuur om een referendum te organiseren rond gemeentelijke fusies. Zo krijgt elke inwoner vanaf 16 jaar de kans om zich uit te spreken met welke buurgemeenten Rotselaar fusiegesprekken moet opstarten. Of dat ze dat vooral niet moet doen.

Vlaanderen wil af van ‘kleine’ gemeenten en ziet dorpen graag fusioneren tot grotere gehelen van minimum 50.000 inwoners. De fusies die nu op til zijn treden allemaal in werking op 1 januari 2025. Een belangrijk voordeel voor gemeenten die vrijwillig samensmelten, is dat Vlaanderen hen financieel beloont. Maar deze periode van vrije keuze lijkt stilaan voorbij. Het ziet ernaar uit dat Vlaanderen na 2024 gemeenten zal verplichten, zoals dat ook gebeurde in 1977.

Gemeente Rotselaar is officieel niet betrokken in een fusietraject. Het gemeentebestuur neemt een afwachtende houding aan. En dat vinden we met burgerbeweging anders geen goede houding. Een dorp maak je samen en we willen weten in welk dorp de inwoners van Rotselaar willen wonen in 2030. Willen we een deelgemeente worden van Aarschot of Leuven? Willen we eerder fusioneren met een andere landelijke buurgemeente? Of moet Rotselaar zelfstandig blijven en geen gesprekken opstarten?.

Het is belangrijk te weten wat de inwoners hierover denken én met hen in open dialoog te gaan. Enkel zo creëer je een draagvlak voor een eventueel fusietraject. Of weet je dat je een initiatief moet nemen om de zelfstandigheid van ons dorp te bewaken. Met dit referendum voorkomen we dat een eventuele fusie boven ons hoofd, in achterkamers of in Brussel wordt beslist.

anders nodigt inwoners uit om de petitie mee te ondertekenen. Door te tekenen geven ze zichzelf en andere inwoners van de gemeente Rotselaar de kans om hierover hun mening te geven. 

De petitie tekenen kan via www.ikbeslismee.be

Burgers starten petitie voor referendum

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x